Home

ME Kids, zorgboerderij voor kinderen

Me Kids


ME KIDSOnze locatie is voor kinderen een fantastische plek. Je kan er lekker spelen, hutten bouwen en met dieren spelen. We hebben moestuintjes en zoeken allerlei activiteiten op in de natuur. Daarnaast hebben we houtactiviteiten en creatieve activiteiten.

We willen een heerlijke plek aanbieden voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Wij bieden kinderen met ADHD, ADD, of een beperking in het autistisch spectrum in de ontwikkelingsleeftijd van 4 t/m 12 jaar een plek om tot rust te komen, te ontspannen en zich te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en het begeleidingsplan wordt op maat gemaakt.


Wij bieden dagopvang aan in groepsverband en daarnaast bieden we logeeropvang aan. Onze zorglocatie is in het buiten gebied, gelegen tussen Oldebroek en Wezep aan de doorgaande weg. De locatie is ook per bus bereikbaar.